Menu

’T HUYS DEVER GAAT WEER OPEN!


Vanaf 5 juni kunnen wij gelukkig onze deur weer openen voor bezoekers!

’t Huys Dever is zoals voorheen geopend van woensdag tot en met zondag van14.00 tot 17.00 uur.
Uiteraard moeten we nog wel rekening houden met de bekende overheidsmaatregelen:
Bezoekers moeten zich vooraf melden (via de website of telefonisch 0252-411430), wij mogen maar een bepaald aantal bezoekers per uur ontvangen, mondkapjes blijven natuurlijk ook verplicht.
Komt u langs en zijn er maar enkele bezoekers binnen, dan kunt u natuurlijk ’t Huys bezoeken.

Wij zijn erg blij dat we u weer kunnen verwelkomen niet alleen om te genieten van de mooie Ridder- en Kapelzaal en het museum dat de lange geschiedenis van deze woontoren vertelt, maar ook van de heerlijke tuinen rondom Dever, waar u ook heerlijk even kunt uitrusten.

Het is mogelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers.

Tot ziens op ’t Huys Dever!

AVG

Privacy Verklaring

De Stichting Beheer Buitenplaats ‘Huys Dever (kortweg: Stichting BB Dever), gevestigd aan de Heereweg 349-A te Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

0252-411430

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting BB Dever verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat onder andere om de volgende gegevens: 

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karinvanderlaan@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting BB Dever neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting BB Dever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting BB Dever verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting BB Dever gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Stichting BB Dever gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting BB Dever en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via [contact].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
De Stichting BB Dever wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting BB Dever neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [contact].

’T HUYS DEVER GAAT WEER OPEN!


Vanaf 5 juni kunnen wij gelukkig onze deur weer openen voor bezoekers!

’t Huys Dever is zoals voorheen geopend van woensdag tot en met zondag van14.00 tot 17.00 uur.
Uiteraard moeten we nog wel rekening houden met de bekende overheidsmaatregelen:
Bezoekers moeten zich vooraf melden (via de website of telefonisch 0252-411430), wij mogen maar een bepaald aantal bezoekers per uur ontvangen, mondkapjes blijven natuurlijk ook verplicht.
Komt u langs en zijn er maar enkele bezoekers binnen, dan kunt u natuurlijk ’t Huys bezoeken.

Wij zijn erg blij dat we u weer kunnen verwelkomen niet alleen om te genieten van de mooie Ridder- en Kapelzaal en het museum dat de lange geschiedenis van deze woontoren vertelt, maar ook van de heerlijke tuinen rondom Dever, waar u ook heerlijk even kunt uitrusten.

Het is mogelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers.

Tot ziens op ’t Huys Dever!

Een aantal weken geleden stond een oproep voor hulp in de nieuwsbrief van MeerBusiness Duin & Bollenstreek. Huys Dever was op zoek naar een nieuwe (gebruikte) laptop en een beamer. Wij weten dat de nieuwsbrief van MeerBusiness goed gelezen wordt, want binnen een dag hadden we "beet" voor Huys Dever. En donderdag 17 juni werd op feestelijke wijze de apparatuur overhandigd. Een mooie laptop, een prachtige beamer en als klap op de vuurpijl een fraaie printer. een goed begin voor Suze Joukes, de nieuwe kasteelbeheerder, die Folckert van de Veen zijn taken overneemt nu de laatstgenoemde van een welverdiend pensioen gebruik gaat maken.


Nieuws

Nieuws van 't Huys Dever

’t Huys Dever opent haar poorten, maar niet haar deuren op 24 mei de Dag van het Kasteel!
Met als thema “Wat? Water!”

In Zuid-Holland liggen prachtige kastelen en buitenplaatsen waaronder het mooie gerestaureerde ’t Huys Dever, te Lisse, een gerestaureerde donjon uit de 14e eeuw!

Op het nippertje hoorden we dat wij aan De Dag van het Kasteel mee konden kunnen doen, hetzij in de helaas aangepaste Covid-vorm, dus geen middeleeuwse festiviteiten en demonstraties, maar met een andere opzet in aangepaste vorm, namelijk een zeer interessante wandeling door de omgeving van Dever.

Volg de door ’t Huys Dever uitgezette Waterwandeling door de omgeving van Dever. Maak onderweg kennis met de geschiedenis van deze bijzondere plekken, prachtige villa’s etc. Ook komt u in het achterland van Dever de plek tegen waar het vermoedelijk eerdere oudere Dever heeft gestaan!

Water was heel belangrijk voor de buitenplaatsen. De slotgracht zorgde voor verdediging en de uitwateringen zorgde ervoor dat de bewoners makkelijk en snel op hun kasteel konden komen vanuit de stad. Water voor de keuken werd uit de waterputten gehaald. En de WC loosde op de gracht. Water is in een land als Nederland altijd een actueel thema geweest en zal dat ook blijven.

Veel kastelen en buitenplaatsen hebben niet alleen prachtige tuinen en bossen waar je heerlijk kunt wandelen, ook het landschap eromheen is vaak de moeite waard.

U bent van harte welkom van 10-16 uur, de routebeschrijving incl. kop koffie, thee, of limonade en koekje en de routebeschrijving zijn te verkrijgen voor € 2,50.

Agenda

Dagelijks open van woensdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur

Datum: 02 Jul 2021,

Gesloten in verband met privé activiteit

Datum: 03 Jul 2021,

Gesloten in verband met privé activiteit

Datum: 03 Sep 2021,

Gesloten in verband met privé activiteit