Menu

Beheer Buitenplaats Dever

Stichting Beheer buitenplaats ‘t Huys Dever heeft als doel het in het instandhouden van het, in de zin van de Monumentenwet 1988, beschermde monument: 't Huys Dever en naaste historische omgeving, zulks in overeenstemming met haar cultuurhistorische waarde.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, restaureren, beheren en exploiteren van 't Huys Dever en naaste historische omgeving.

Tijdens de openingstijden van 't Huys Dever kan het kasteel bezichtigd worden. Tevens kan de beheerder dan een kleine rondleiding verzorgen.
Daarnaast kunnen er voor groepen en scholen rondleidingen aangevraagd worden.
Het kasteel en de tuinen kunnen ook gehuurd worden voor fotoreportages, bruiloften, feesten en vergaderingen. Met de opbrengsten worden het kasteel en de tuinen verder opgeknapt en onderhouden.