Menu

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.

Reglement Buitenplaats 't Huys Dever

Reglement voor het betreden van 't Huys Dever en tuinen


Welkom op Buitenplaats ’t Huys Dever  

1. Buitenplaats ’t Huys Dever (hierna: Dever) is een rijksmonument en wordt beschouwd als cultureel erfgoed. Gebruik van Dever en zijn behorende tuinen dienen te zijn afgestemd op de aan het gebouw en de tuinen verbonden uitstraling en kwetsbaarheid. De sfeer en de waardigheid van Dever en zijn tuinen dienen te allen tijde te worden gerespecteerd.

2. De bezoeker betreedt Dever en zijn tuinen geheel op eigen risico. Gedurende het verblijf dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met hetgeen volgens de normale regels van het maatschappelijke verkeer betamelijk is. De bezoeker is ook verplicht aanwijzingen en instructies van de beheerder direct op te volgen. Wanneer de bezoeker naar het oordeel van de beheerder op welke wijze dan ook in strijd met deze normen van artikel 1, de normen en/of de aanwijzingen of instructies van de beheerder handelt, heeft de beheerder het recht de bezoeker de verdere toegang tot Dever en zijn tuinen te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van kosten van welke aard dan ook.

3. Het betreden van privéterreinen van de omliggende bewoners is niet toegestaan.

4. Dever is toegankelijk voor bezoekers op de daarvoor geldende openingstijden zijnde woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur, tevens 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag. De tuinen mogen de gehele week worden betreden van 8.00 uur tot 20.00 uur.

5. Dever is gesloten op maandag en dinsdag, tevens op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag.

6. In de ridderzaal van het gebouw Dever is een AED aanwezig.

7. Het is niet toegestaan om (kunst)objecten of historische interieurelementen aan te raken of te verplaatsen. Dit geldt zowel voor de verhuurde ruimtes als tijdens een rondleiding o.l.v. een gids.

8. In het gebouw Dever mogen tegelijk hoogstens 70 personen aanwezig zijn. De toegang van het gebouw kan op last van de overheid of hulpdiensten verder worden beperkt.

9. Aanwijzingen van de beheerder en/of de medewerkers van Dever dienen altijd opgevolgd te worden.

10. In het gebouw Dever en de tuinen is het verboden te roken en/of drugs te gebruiken. Overtreden van deze regel leidt zonder verdere waarschuwing tot het ontzeggen van de toegang.

11. Gasten van Dever dienen op verzoek van de beheerder of de medewerkers van Dever mee te werken aan visitatie.

12. Huisdieren van gasten en bezoekers hebben geen toegang tot Dever met uitzondering van geregistreerde hulpdieren. Honden zijn, mits goed aangelijnd, toegestaan in het park. De hondenbezitter dient de uitwerpselen zelf te verwijderen.

13. Eten en drinken in Dever is alleen tijdens evenementen toegestaan en uitsluitend in de daarvoor aangewezen ruimtes. In de tuinen is het nuttigen van zelf meegenomen etenswaar toegestaan behalve bij evenementen met aanwezige catering. Eventueel afval, verpakking en restanten van etenswaar dient door de gasten en bezoekers zelf worden opgeruimd en meegenomen te  worden.

14. Ouders en begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte kinderen. Kinderen t/m 15 jaar mogen zonder begeleiding Dever en de tuinen niet bezoeken.

15. Het gebruik van drones is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de beheerder. Er mogen dan uitsluitend sfeerbeelden worden gemaakt waarbij gezichten van personen niet duidelijk herkenbaar zijn.

16. Het is toegestaan voor privédoeleinden foto-, video-en filmopnamen te maken. Publicatie van deze foto’s, video’s en films voor commerciële doeleinden mag alleen na schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Beheer Buitenplaats ’t Huys Dever; de Stichting kan hiervoor een vergoeding vragen. 

17. Het is niet toegestaan om anders dan te voet, met uitzondering van een rolstoel, kinderwagen of kinderbuggy, de tuinen te betreden. Andere voortbewegingsmiddelen en meegenomen attributen (ballen, skates, (loop) fiets, segway, step, skateboard) worden niet toegestaan. Bijzondere gevallen/situaties worden beoordeeld door de beheerder.

18. Bij het produceren van muziek of geluid door gasten, bezoekers of gebruikers dient geluidsoverlast voor personen en dieren te worden voorkomen. Aanwijzingen van de beheerder ten aanzien van het beperken van het volume dienen te worden opgevolgd.

19. Het bestuur en de medewerkers van Dever zijn niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.

20. Bij Dever is een parkeerplaats en een fietsenstalling beschikbaar. Gebruik hiervan is verplicht. Gasten en bezoekers dienen de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Op het parkeerterrein  gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein en oprijlaan is 8 km per uur. Mocht men de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of niet correct opvolgen, dan is de beheerder of het bestuur van Dever gerechtigd uw auto op uw risico en uw kosten van het terrein te verwijderen.

21. Bij calamiteiten dienen de in Dever en zijn tuinen aanwezige personen de aanwijzingen van de beheerder, medewerkers van Dever en/of hulpdiensten stipt op te volgen en mee te werken aan een veilige ontruiming van Dever en zijn tuinen en toegang tot de hulpdiensten te verlenen.

Voor informatie over Dever: www.huysdever.nl of 0252-411430.

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.


In het voorjaar 2020 is de nieuwe website van 't Huys Dever ontwikkeld.

Agenda

Dagelijks open van woensdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur

Datum: 07 nov 2020,

Natuurwerkdag