Menu

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.

Ridderzaal

De entree van 't Huys Dever

Tegen de achterwand bevindt zich de grote, zeer eenvoudige schouw. Hiervan was alleen een klein stuk van de kap nog aanwezig (rechtsboven), waaruit de helling ervan kon worden afgeleid. Zowel de plaats als de dikte van de steunbalken werd achter het pleisterwerk gevonden; eveneens waren de voeten van de kolommen en de vorm van de gebogen achterzijde nog aanwezig onder het zand, waarop nu weer plavuizen liggen. De gietijzeren haardplaat is 150-200 jaar oud en van elders afkomstig. De ronde muur aan de voorzijde heeft twee raamnissen met kleine luiken, waarin nu ruitjes van antiek glas zijn aangebracht. Bij de bouw van het voorhuis werd de linkernis volgestort met puin en dichtgemetseld. De zitbank (´vensterbank´) werd weggebroken om ruimte te maken voor een gang naar het voorhuis, die dwars door de muur werd uitgebroken. Om de raamnis en de zitbank te kunnen herstellen heeft men deze gang wel gehandhaafd, maar vernauwd. Achter in deze doorgang, tegen de nu uiteraard weer dichtgemetselde buitenzijde, is rechtsboven nog de zwartgeverfde ijzeren ´duim´ zichtbaar, waarop een van de scharnieren van de deur draaide. De rechter raamnis kon niet in de oorspronkelijke toestand worden hersteld, omdat hier een wenteltrap door de muur werd uitgehakt, die toegang gaf tot de bovenverdieping van het voorhuis.

Ramen aangepast

Oorspronkelijk groter, later verkleind

De drie andere ramen zijn veel groter; zij werden oorspronkelijk gesloten met zware luiken, waarvan nog resten van de ´duimen´ zijn teruggevonden. Pas veel later zijn de kozijnen, ramen en de kleine luiken aangebracht.
De nu aanwezige glas-in-lood ruiten zijn een reconstructie van waarschijnlijk de 17-eeuwse toestand, zoals die afgebeeld was op een schilderij van Leembruggen van 1848. Op de vloer in de raamnis aan de zuidzijde liggen nog de oorspronkelijke plavuizen, die zeer oud en versleten zijn. De overige (ook oude) plavuizen zijn van elders afkomstig, want ook die waren door vlijtige burgers weggehaald, hoewel enkele in de kelder zijn teruggevonden.

Boven de deur naar de kelder zijn een paar stukken balk en een plank ingemetseld, die aangeven dat hier een soort bordesje was uitgebouwd, vanwaar men (waarschijnlijk met een laddertje) de bovenverdieping kon bereiken. De muurtrap naar boven eindigde aanvankelijk op die hoogte en pas later is deze trap verder tot aan de bovenvloer in de muur uitgehakt.
De balklaag van massief eiken moerbalken, gesteund door korbeels en muurstijlen met daaroverheen de kinderbalkjes, is precies in de oude toestand hersteld: alle maten zijn in het metselwerk teruggevonden.

Gebruik muis of pijlen op het toetsenbord om rond te kijken in de Ridderzaal.

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.


In het voorjaar 2020 is de nieuwe website van 't Huys Dever ontwikkeld.

Agenda

Dagelijks open van woensdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur

Datum: 09 okt 2020,

Gesloten i.v.m privé activiteit

Datum: 07 nov 2020,

Natuurwerkdag

Details volgen