Menu

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.

Zolder / museum

Museumzolder, geschiedenis rond 't Huys Dever

De constructie van de kap is een getrouwe kopie van die uit de 16e eeuw. Allerlei aanwijzingen werden in de verweerde bovenkant van de muur tussen het puin en het gras gevonden: de plaats en de dikte van de kapspanten, de afstanden tussen de rondhouten daksporen en gelukkig ook de hoogte van de nok. Van de vrijwel verdwenen rechte topgevel stonden namelijk nog twee stukjes, waaruit de helling van het dak en dus de hoogte van de nok kon worden uitgezet. Ook het type metselsteen van beide topgevels was daardoor bekend: een kleinere en jongere dan die van de overige muren (16e of 17e eeuw). Dit klopt ook, want deze kapconstructie is zeker niet dezelfde als die uit de tijd van Reinier Dever. Hoe het dak oorspronkelijk is geweest, is onbekend omdat de muur later ongeveer een halve meter is verlaagd, waardoor alle sporen van de middeleeuwse kap zijn verdwenen. Deze verlaging van de muur is nog zichtbaar aan de afgehakte zijkanten van de schoorsteenvoet.

Pen-gat verbindingen, toognagels en schoorbalken

Zo zit de dakconstructie in elkaar

De met de hand (!) geschaafde balken zijn met pen en gat verbindingen en ´houten toognagels´ in elkaar bevestigd, maar de onderkanten van de steun- of schoorbalkjes (zoals het hoort) met handgesmede ijzeren, zogenaamde taaie nagels. De rechtopstaande ´koningsstijl´ vormt de spil van de halfronde kapconstructie en draagt buiten op zijn top de met bladgoud beklede windvaan, die het wapen van Dever toont. In de vitrines is een aantal deels gerestaureerde gebruiksvoorwerpen tentoongesteld, die bij het grondonderzoek door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek, tevoorschijn zijn gekomen.

Gebruik muis of pijlen op het toetsenbord om rond te kijken op de zolder.

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.


In het voorjaar 2020 is de nieuwe website van 't Huys Dever ontwikkeld.

Agenda

Dagelijks open van woensdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur

Datum: 09 okt 2020,

Gesloten i.v.m privé activiteit

Datum: 07 nov 2020,

Natuurwerkdag

Details volgen