Menu

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.

Voorterrein

De resten van de bebouwing

In 1984-1987 deed de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek, een onderzoek aan de voorzijde van Dever naar de aard en de omvang van de nog aanwezige resten van de bebouwing, zoals die bekend was van oude afbeeldingen. Op ongeveer 50 cm onder het huidige grondoppervlak werden de bovenzijden van gemetselde fundamenten gevonden van een muur rondom de voorhof en van de binnen- en buitenmuren van het huis, dat in een latere tijd tegen de ronde voorkant van de toren werd gebouwd. Alle muurresten werden ontgraven, gemeten en in kaart gebracht. Zij bleken zó compleet en in goede staat te zijn, dat het college van burgemeester en wethouders aan een architect de opdracht gaf voor het maken van een ontwerp voor de consolidatie van het oude metselwerk en een gedeeltelijke reconstructie van de voormalige Ridderhofstad.

Reconstructie

Fundamenten voorhuis en het voorhof

De eerste fase van dit plan is in het voorjaar van 1989 gereedgekomen.
Deze bestond uit het opmetselen van de muren op de oude fundamenten tot even boven het grondniveau. Daardoor is de plattegrond zichtbaar geworden van zowel het voorhuis als de omtrek van de voorhof.
Het metselwerk is uitgevoerd in drie verschillende soorten moderne steen.
Dit is gedaan om aan te geven, dat het onlangs is uitgevoerd, maar is gemetseld op verschillende fundamenten, die niet uit dezelfde tijd stammen. Het oudste is ongetwijfeld het brede fundament, dat op korte afstand dwars voor de woontoren ligt (A) met aansluitingen tegen de torenmuur aan de noordwest- en zuidwestzijde. Deze muur is zeker jonger dan Dever, maar misschien toch reeds van kort na 1400. Het doel van dit fundament - dat behalve breed ook erg diep is - is niet duidelijk. Wel is zeker dat op een deel ervan later (waarschijnlijk rond 1550) de muren van een kleine aanbouw tegen de toren zijn gemetseld (B).

Huys-Dever-Donjon-Lisse-plattegrondVan de fundamenten van de muren van het grote voorhuis (C) is de ouderdom wèl precies bekend: tussen 1630 en 1634 bouwde Johan van Schagen zijn 'nieuwe huys te Dever' tegen de inmiddels 250 jaar oude toren. De gracht (G) die tussen de hiervoor genoemde zware muur (A) en de voorhof had gelegen, was inmiddels - waarschijnlijk al in het midden van de 16e eeuw - gedempt. De ouderdom van de muur rondom de voorhof (D) is weer minder zeker. In elk geval was deze rond 1550 reeds gebouwd, zoals uit een tekening uit die tijd blijkt. Misschien is de bouw van het kleine voorhuis, de demping van de tussengracht en het metselen van de voorhof-muur wel in dezelfde periode gebeurd. De waterput in de hoek van de voorhof (E) is zeker ouder, want de muur is hier om de put heen gemetseld. Met zeer zware fundament van een stenen boogbrug tussen Deverlaan en voorhof (F) is en wordt niet opgemetseld en is dus nu niet zichtbaar. Deze brug werd pas in 1767 gebouwd op de plaats van een houten voorganger bij een poging om het toen al lang leegstaande huis aantrekkelijker te maken voor verhuur....

In 1999 is de muur van de voorhof (met aanbouwen en waterputten) nog ruim een meter opgemetseld (die van het huis niet). De gracht rondom het gehele complex is uitgegraven in het voorjaar van 2000, waarbij de uitkomende grond is gebruikt voor het ophogen van het niveau van de voorhof, die ook voorheen wat hoger lag. De eerste van twee houten bruggen is in 2003 geconstrueerd. Deze ophaalbrug gaat vanaf de Deverlaan naar de voorhof op de plaats van de houten en later stenen brug. De tweede van de voorhof naar de toren, over de fundamenten van het 17de-eeuwse woonhuis en op de plaats waar diep in de modder van de voormalige tussengracht de restanten zijn gevonden van de waarschijnlijk oudste voetbrug (met ophaalbrug?) naar de woontoren zal in een later stadium gebouwd worden. Het eerste huis aan de Deverlaan is de in 1980 gerestaureerd 17e-eeuwse poortwachterswoning. Het is particulier bezit.

Gebruik muis of pijlen op het toetsenbord om rond te kijken op het voorterrein.

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.


In het voorjaar 2020 is de nieuwe website van 't Huys Dever ontwikkeld.

Agenda

Dagelijks open van woensdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur

Datum: 09 okt 2020,

Gesloten i.v.m privé activiteit

Datum: 07 nov 2020,

Natuurwerkdag

Details volgen